Magnol

Magnol Grupp

Magnol Grupp koondab enda alla mitmeid teenuseid väikeettevõtete ja mittetulundussektoris tegutsevate organisatsioonide arendamiseks – alates raamatupidamisest lõpetades personali koolitamisega.

Pühendume klientide vajadustele ning vastutame töö kvaliteedi eest.

Magnol Koolitus

Magnol Koolitus pakub mitteformaalse õppe põhimõtetest lähtuvat koolitusteenust nii noortele kui täiskasvanutele.

Mitteformaalne õppimine, olles paindlik, õppijakeskne ja sotsiaalne, aitab kaasa nii õppija isiklikule arengule kui organisatsiooni strateegilisele arendamisele. Oma loomuselt kannab mitteformaalne õppimine demokraatlikke ja osalemisega seotud väärtusi, kuivõrd õppimine ei toimu läbi autoriteedi ühepoolsete sõnumite, vaid pigem läbi ühiste teadmise loomise.

Iga meie poolt pakutav koolitus on unikaalne, mis töötakse välja vastavalt teie vajadustele ja soovidele!

Täpsemalt: kristi@magnol.ee

Magnol Finants – raamatupidamine

Magnol Finants hoolitseb teie ettevõtte või organisatsiooni raamatupidamise eest, lisaks pakume finants- ja maksukonsultatsiooni.

Oleme pühendunud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, FIE-dele ning  MTÜ-dele kvaliteetse finants- ja raamatupidamisteenuse pakkumisele. Meie eesmärgiks on vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele leida üheskoos parim raamatupidamisalane lahendus.

Raamatupidamisteenust on võimalik tellida kalendrikuu kaupa, aastaks või teatud teenuste (nt aruannete koostamine, projekti eelarvestamine, konsultatsioon jmt) osutamiseks vastavalt kliendi vajadustele.

Täpsemat infot teenuste ja hinnakirja kohta saab: grete@magnol.ee või vaata http://magnol.ee/raamatupidamine/hinnakiri/


Hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hinnakiri alates 01.01.2012

Algdokumentide arv Teenustasu (EUR)
kuni 25 65.-
26-50 100.-
51-100 160.-
101-150 220.-
151-200 270.-
üle 200 kokkuleppel

Hindadele ei lisandu käibemaksu ning dokumentide ja teenustasu arvestus toimub kuupõhiselt.

Raamatupidamisteenuste baaspakett sisaldab:

 • raamatupidamisdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontras
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontras
 • sularaha arvestust, kassaorderite vormistamist
 • arveldused aruandvate isikutega
 • põhivara arvestus
 • bilansi ja kasumiaruande koostamist
 • igakuiste maksudeklaratsioonide esitamist
 • töötasude arvestust (kuni 3 töötajat)

Lisateenused:

 • töötasude arvestus (alates 4 töötajast) – 5 EUR/töötaja
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine – hind kokkuleppel
 • laoarvestus – 1 EUR/artikkel
 • muude raamatupidamisaruannete koostamine – hind kokkuleppel
 • eelmiste perioodide raamatupidamise koostamine – hind kokkuleppel
 • majandusaasta aruande koostamine ja esitamine elektrooniliselt – alates 65 EUR/tk
 • püsikliendi konsultatsioon jooksvates küsimustes – tasuta
 • raamatupidamis- ja maksualane konsultatsioon – 30 EUR/tund